Tvorba vzdělávacího programu eAukční specialista a vzdělávání lektorů
  Informační stránky a dokumentace projektu č. CZ.1.07/3.2.07/02.0072 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Vzdělávací program „eAukční specialista“ , jehož vytvoření je jednou z klíčových aktivit projektu, bude v celkovém rozsahu 56 výukových hodin. Obsahuje 5 vzdělávacích modulů.


Budou vytvořeny zcela nové studijní materiály k problematice e-aukcí a jako podpůrný prostředek vzdělávání vznikne e-learning a videoklipy k jednotlivým modulům.

Stručný popis modulů:

• Modul 1 - aAukční základy (16 hod./2 dny)

Obsah: Obecné základy eAukcí, praktické příklady, e-aukce z pozice zadavatele a dodavatele, nejčastější
           problémy a dotazy.
Cíl: Zvládnutí práce s e-aukčním softwarem, získání obecného povědomí o e-aukcích, seznámení se
      s nejčastějšími problémy při realizaci e-aukcí a jejich řešeními, co lze a nelze realizovat pomocí e-aukcí.

• Modul 2 - eAukce na služby (8 hod./1 den)

Obsah: VŘ na služby, elektronické aukce, specifické komodity.
Cíl: zvýšení povědomí o e-aukcích v segmentu služeb, zvládnutí umění vysvětlení a argumentace realizace
      e-aukce i u specifických služeb, schopnost poskytnout odbornou konzultaci při přípravě a realizaci
      e-aukce na různé typy služeb


• Modul 3 -eAukce na investiční zakázky (8 hod./1 den)

Obsah: VŘ na investiční zakázky, elektronické aukce, položkový rozpočet.
Cíl: zvýšení povědomí o e-aukcích v segmentu investičních zakázek, zvládnutí umění vysvětlení a
      argumentace běžného použití e-aukce na investice, schopnost poskytnout odbornou konzultaci při
      přípravě a realizaci e-aukce na investiční zakázku.


• Modul 4 - eAukce a zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (8 hod./1 den)

Obsah: základní povinnosti veřejných zadavatelů, komentáře k zákonu.
Cíl: seznámení se základními povinnostmi veřejných zadavatelů při realizaci výběrových řízení, zvládnutí
      umění konzultace, zda je daný případ realizovatelný formou e-aukce apod.


• Modul 5 - Dodavatelský marketing (16 hod./2 dny)

Obsah: Vyjednávání s dodavateli, pravidla komunikace dodavatelský řetězec.
Cíl: rozšíření znalostí o základy manažerských kategorií práce s dodavateli


II. Další klíčovou aktivitou projektu je realizace vzdělávání lektorů v kurzech „Lektor aukčního vyjednávání“. Ty jsou v rozsahu 48 výukových hodin a obsahují 4 vzdělávací moduly.
Účastníci kurzu absolvují testy a řešení případových studií. Realizován bude workshop „Problémy e-aukcí“. Stručný popis modulů:


• Modul 1 – Teorie e-aukcí a dodavatelský marketing (16 hod./2 dny)

Obsah: E-aukce na služby, investice, veřejné zakázky.
Cíl: Seznámení s vytvořeným vzdělávacím programem „eAukční specialista“, zavedení jednotné metodiky ve
     výuce, trénink v používání všech vytvořených výukových materiálů, rozšíření stávajících znalostí a
     dovedností lektorů.


• Modul 2 - Prezentační a trenérské dovednosti (8 hod./1 den)

Obsah: Příprava prezentace, zásady profesionálně vedeného tréninku, komunikace, koučing.
Cíl: Zvládnutí správných technik přípravy a provádění prezentací, trenérského chování , koučingu osob při
     uplatnění nabytých zkušeností.


• Modul 3 - Andragogika (8 hod./1 den)

Obsah: Psychologické aspekty účastníků dal. vzdělávání, sestavení vzděl. programu, evaluace dalšího
           vzdělávání.
Cíl: Získání znalostí a dovedností pro realizaci tréninkových programů, dovednosti práce s didaktickými
     pomůckami a způsobu vyhodnocení zpětné vazby školení.


• Modul 4 - E-learning a praktická cvičení s e-aukčním SW (16 hod./2 dny)

Obsah:Trénink s e-aukčním SW, řešení konkrétních příp., metodika práce s e-learningem vytvořeným v
           rámci projektu.
Cíl: Prohloubení znalostí a dovedností práce s e-aukčním SW a získání kompetencí pro práci tutora v rámci
     e-learningu.