lettr upravená verze
   


Tvorba vzdělávacího programu eAukční specialista a vzdělávání lektorů č.3/2012
projekt č. CZ.1.07/3.2.07/02.0072 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Vážení příznivci e-aukcí,

do rukou se Vám dostává další z řady pravidelných newsletterů věnovaných projektu „Tvorba vzdělávacího programu eAukční specialista a vzdělávání lektorů“. Jelikož je měsíc prosinec nejen závěrečným měsícem roku, ale také posledním měsícem dvouleté realizace našeho projektu, rádi bychom Vám v tomto čísle přiblížili klíčové aktivity projektu, dosažené cíle a také plány do budoucna.
 • Klíčové aktivity projektu
  Na začátku byl nápad, chuť a odhodlání realizovat projekt, který by byl odpovědí na poptávku ze strany našich klientů volajících po dalších možnostech vzdělávání v oblasti elektronizace nákupních procesů. Šestičlenný projektový tým se postupně rozšířil o odborníky a lektory podílející se na tvorbě vzdělávacích materiálů v oblasti e-procurementu. Jak napovídá název projektu, jeho klíčové aktivity spočívaly ve vytvoření komplexního edukativního programu eAukční specialista a následné realizaci odborných kurzů a seminářů.
 • Odborné kurzy a semináře
  Studijní materiály vzdělávacího programu eAukční specialista jsou rozděleny tematicky do pěti modulů - eAukční základy, eAukce a služby, eAukce a investiční zakázky, eAukce a zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Dodavatelský marketing. Nechybí ani technicko-vizuální podpora výukových materiálů - instruktážní videa, šablony e-aukčních případů a e-learnig.
  Tento ucelený program tvoří nedílnou součást kurzu pro odborníky z řad uživatelů e-aukčních systému, kteří jeho absolvováním získají cenné zkušenosti a mohou působit jako lektoři dalšího vzdělávání v této oblasti. Účastníci kurzu obdrží certifikát Lektora e-aukčního vyjednávání s omezenou platností na dobu 2 let. Důvodem je nutnost průběžného doškolování v dynamicky se vyvíjející oblasti e-procurementu.
 • Vzdělávací akce v roce 2013-2017
  Pro období pěti let udržitelnosti projektu (tj. 2013-2017) plánujeme další sérii odborných kurzů a seminářů, o kterých budete s předstihem informování prostřednictvím e-mailu a webových stránek (http://vzdelavani.sentinet.cz/).
Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na viděnou v roce 2013.

Za projektový tým, Jiří Špalek.