Tvorba vzdělávacího programu eAukční specialista a vzdělávání lektorů
  Informační stránky a dokumentace projektu č. CZ.1.07/3.2.07/02.0072 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Realizací projektu Tvorba programu eAukce si klademe za cíl dosáhnout zvýšení kompetencí účastníků vzdělávacího programu – znalostí a dovedností, jak využívat tento produkt ke snižování nákladů, zvýšení transparentnosti a optimalizaci procesů nákupu, to vše v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Přínos pro cílové skupiny

1. Účastníci pilotního ověřování

Tvoří ji zaměstnanci nákupních útvarů, veřejné správy, nemocničních zařízení a komerční správy. Po úspěšném absolvování pilotních kurzů získají účastníci tyto dovednosti:

  •        - účastníci 1. pilotního kurzu – provádět e-aukce na různé typy služeb
  •        - účastníci 2. pilotního kurzu – provádět e-aukce na investiční zakázky
  •        - účastníci 3. pilotního kurzu – zákon 137/2006 Sb. (výklad a komentáře zákona, typy a lhůty pro VŘ,          položkový rozpočet atd.)

Obecně: získání znalostí a dovedností, které jim v souladu s legislativními požadavky umožní efektivněji provádět výběrová řízení, zvýšení kompetence pro daný obor a tím také zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce.

2. Lektoři dalšího vzdělávání (kurz „Lektor aukčního vyjednávání“)

Tvoří ji lektoři působící v oblasti elektronického nakupování, kteří s firmou Sentinet s.r.o. již spolupracují a také ti, kteří projevili svůj zájem o zapojení se do projektu na základě informací o připravovaných záměrech projektu na workshopu e-aukcí. Po úspěšném absolvování kurzu „Lektor eAukčního vyjednávání“ získají účastníci:

  •        - zvýšení kompetence pro přípravu a vedení tréninku, komunikace a koučinku
  •        - zvýšení statutu, uplatnitelnosti a získání větší konkurenceschopnosti na trhu práce
  •        - získání certifikátu „Lektor eAukčního vyjednávání“

Obecně se počítá se zapojením cílové skupiny č. 2 do lektorské činnosti nově vytvořeného vzdělávacího programu (kurzu) „eAukční specialista“, který bude komerčně realizován v době udržitelnosti projektu (tj. v letech 2013 - 2017).