Tvorba vzdělávacího programu eAukční specialista a vzdělávání lektorů
  Informační stránky a dokumentace projektu č. CZ.1.07/3.2.07/02.0072 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost2013-04-30 – VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY V ROCE 2013

V rámci udržitelnosti projektu budou po dobu 5 let, od roku 2013 - 2017, realizovány vzdělávácí aktivity ve formě odborných seminářů a kurzů. Podrobnější informace o aktuální nabídce naleznete zde.

2012-12-31 – UKONČENÍ PROJEKTU

Je tady závěr roku a s ní i závěr fyzické realizace projektu eAukční specialista, který trval od 1. 1. 2011. Hlavní cíle projektu, ke kterým patřilo vytvoření komplexního vzdělávacího programu v oblasti elektronického nakupování (program „eAukční specialista) a další vzdělávaní lektorů ve sféře e-aukcí (kurz „Lektor eAukčního vyjednávání) byly splněny. Nyní nás čeká období udržitelnosti po dobu 5 let, tj. od 1.1. 2013 – 21. 12. 2017. V této době budou realizovány vzdělávací semináře a kurzy na komerční bázi. Více informací naleznete zde.

2012-12-12 – prosincový NEWSLETTER

Projekt eAukční specialista se blíží ke svému závěru. Přinášíme Vám shrnutí dosavadního průběhu a plány pro příští rok 2013. Náhled prosincového newsletteru naleznete zde.

2012-12-10 - ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Projekt eAukční specialista se přehoupl do své druhé poloviny a za necelý měsic bude jeho aktivní část k 31. 12. 2012 po dvou letech trvání ukončena. Čeká nás poslední závěrečná monitorovací zpráva, na které jsme již v rámci projektového týmu začali intezívně pracovat. Stejně tak jako na vyúčtování všech položek projektu a čerpání nepřímých nákladů. Využili jsme financí k pořízení věcí, které zlepší podmínky lektorských kurzů a seminářů - např. nové kuchyňské nádobí, či odborné publikace pro další vzdělávání absolventů lektorských kurzů apod.

2012-12-03 - REALIZACE II. LEKTORSKÉHO KURZU

V pátek 30. 11. jsme seminářem Ing. Petra Kazíka věnovaného prezentačním dovednostem završili 6denní lektorský kurz, již druhý v roce 2012. Osm účastníků zakončilo kurz finálním testem, který absolvovali v rámci e-learningové aplikace, vytvořené pro potřeby výuky lektorů dalšího vzdělávání. Těšíme se, že s většinou z nich setkáme jako s případnými lektory kurzu Lektor eAukčního vyjednávání v příštím roce 2013. Fotografie z II. lektorského kurzu naleznete zde.

2012-10-31 – 3. NEWSLETTER

Je tu další z řady pravidelných zpravodajů, reflektující průběh a novinky v rámci projektu eAukční specialista. Náhled říjnového newsletteru naleznete zde.

2012-10-29 – II. KURZ LEKTOR eAUKČNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

Kapacita kurzu byla naplněna. Máme již 8 zájemců o účast v odborném kurzu Lektor eAukčního vyjednávání. Pro ty z Vás, na které se nedostalo, a měli byste zájem se kurzu zúčastnit, máme dobrou zprávu - v příštím roce 2013 připravujeme další kurzy, ať už ve formě jednodenních seminářů na dílčí témata jednotlivých modulů vzdělávacího programu, nebo komplexní lektorský kurz Lektor eAukčního vyjednávání.

2012-10-22 – ZÁVAZNÉ TERMÍNY PRO II. LEKTORSKÝ KURZ

Termín II. kurzu pro lektory má již také svůj termín. Jedná se o 6-ti denní kurz, který s ohledem na svou délku bude po předchozí zkušenosti opět rozdělen na 3 x 2 školící dny, vždy od 9:00 – 16:00 hod.

Kurz proběhne v termínech:

1. část: 15. - 16. 11. 2012
2. část: 22. - 23. 11. 2012
3. část: 29. - 30. 11. 2012


2012-10-15 – ZHODNOCENÍ I. LEKTORSKÉHO KURZU

V pátek 12. 10. byl po 6 dnech výuky a třech kalendářních týdnech ukončen I. odborný kurz Lektor eAukčního vyjednávání. Osm absolventů kurzu byli dle vyhodnocení dotazníků evaluace kurzu spokojeni nejen s programem, ale také s celkovým pojetím kurzu. I přes to byl pro nás první kurz cenným zdrojem dalších informací, co vylepšit a zdokonalit.

2012 -09-10 – I. LEKTORSKÝ KURZ

A je to tady. Čeká nás první ze dvou plánovaných lektorských kurzů pro rok 2012, a jak doufáme, také zúročení výsledků intenzivní práce uplynulého roku a půl. Z důvodu státního svátku v pátek 28. 9. jsou první dva dny kurzu posunuty z pravidelného čtvrtku a pátku na 26. a 27. 9. 2012. Už se moc těšíme na všechny přihlášené zájemce z řad firem i veřejných institucí.

2012-08-30 – UKÁZKA VIDEO SPOTU SW PROe.biz

Jednou z části materiálů, které se pro projekt "Tvorba vzdělávacího programu eAukční specialista a vzdělávání lektorů" vytváří jsou video spoty, které diváky provedou e-aukčním systémem. Bude jich 20. Každý video spot popisuje jednotlivou část systému a dá se říct, že je návodem jak v systému pracovat. Videa mají mluvený komentář a průvodcem je postavička, kterou natočil šéf technické a uživatelské podpory Jirka Špalek.

Ukázku můžete stahovat zde.

2012-08-20 – ZÁVAZNÝ TERMÍN PRO I. LEKTORSKÝ KURZ

I. kurz pro lektory již má svůj termín. Jedná se o 6ti denní kurz, který s ohledem na svou délku bude rozdělen na 3x 2 školící dny.

Kurz proběhne v termínech:

1. část: 26. - 27. 09. 2012
2. část: 04. - 05. 10. 2012
3. část: 11. - 12. 10. 2012

2012-07-16 – PŘÍPRAVY NA KURZ PRO LEKTORY

Probíhají přípravy na kurzy pro lektory. Kurzy se uskuteční dle plánu a to v měsících září a listopad roku 2012. Za pár dnů bude rozhodnuto o termínech. Kurzy budou 6ti denní a budou je provádět kvalifikovaní lektoři pohybující se dlouhodbě v oblasti elektronických e-aukcí. Na dva dny budou přizváni externí lektoři, kteří budou vzdělávat oblasti Prezentační dovednosti a Andragogika.

2012-06-06 – III. PILOTNÍ KURZ V OSTRAVĚ

Máme za sebou úspěšně absolvován III. pilotní kurz, který se konal v sídle spolenčnosti Sentinet v Ostravě. Ověřovaly se materiály vyrobené pro modul nazvaný eAukce a zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Kurz byl 100% naplněn. Fotografie z kurzu naleznete zde.

2012-04-27 – 2. NEWSLETTER

Je tu další z řady pravidelných zpravodajů, reflektující průběh a novinky v rámci projektu eAukční specialista. Náhled dubnového newsletteru naleznete zde.

2012-04-24 - III. PILOTNÍ KURZ V OSTRAVĚ

Měsíc duben vrcholí a s ním i přípravy na III. pilotní ověřovací kurz v rámci projektu eAukční specialista. Tentokrát se zaměříme na téma eAukce a zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Kurz je určen všem zájemcům z oblasti Moravskoslezského kraje a má kapacitu max. 15 osob. Místem pro konání jednodenního kurzu se stala Ostrava a sídlo společnosti Sentinet, které se nachází přímo v srdci města, v centru na ústředním Masarykově náměstí.

2012-03-30 - II. PILOTNÍ KURZ V HAVÍŘOVĚ

Ve středu 21. března proběhl odborný kurz eAukce na investiční zakázky, již druhý z řad pilotních kurzů. Jak název napovídá, věnoval se majoritně tématice stavebních zakázek a využití nástrojů elektronického nákupu. Zúčastnili se ho zejména pracovníci odpovědní za výběrová řízení v krajských, městských a obecních úřadech na území okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná. Všichni jsme se mohli potěšit oku lahodící nově zrekonstruovanou budovou Městské knihovny Havířov, kde se kurz konal. Rekonstrukce dopadla na jedničku :-). Fotografie z kurzu naleznete zde.

2012-02-13 EVALUACE VYTVOŘENÝCH MATERIÁLŮ

V současné době zpracovatelé projektu eAukční specialista společně s metodikem pracují na připomínkách účastníků 1.pilotního kurzu (eAukce na služby) na doposud vytvořené výukové materiály tohoto Modulu č. 2. Kromě jiného také připravujeme 2. pilotní kurz (eAukce na investiční zakázky) určený zejména pracovníkům nákupních oddělení komerčních firem, který se bude konat v Karviné a to ve čtvrtek 15. nebo 22. 3. (bude upřesněno).

2012–01-03 PILOTNÍ KURZY

V měsíci lednu nás čeká první ze tří pilotních kurzů sloužící k ověření vytvořených vzdělávacích materiálů a učebních pomůcek. Odborný kurz eAukce na služby se uskuteční ve čtvrtek 26. 1. 2012 od 9hod. Je určen pracovníkům krajských, městských a obecních úřadů, členům jejich zastupitelstev a zaměstnancům obchodních oddělení zdravotnických zařízení na území okresu Bruntál. Náhled pozvánky ke stažení zde.

2011-11-16 NEWSLETTER

Byl rozeslán první z řady pravidelných zpravodajů věnovaných projektu „e-Aukční specialista“. Věříme, že se zpravodaj pro Vás stane užitečným zdrojem zajímavých informací nejen o samotném projektu. Náhled newsletteru naleznete zde.

2011-11-02 VIDEOKLIPY

V listopadu proběhne zpracování technické části podkladů pro výrobu instruktážních videoklipů doplňující 5 vzdělávacích modulů. Na tvorbě 20 videoklipů spolupracujeme s ostravským QQ studiem (http://www.qq.cz). Videoklipy atraktivní formou ilustrují profilové situace různých e-aukčních případů.

2011-10-31 MONITOROVACÍ ZPRÁVA č. 2

Než jsme se nadáli, nastal čas další monitorovací zprávy. Průběžná monitorovací zpráva č. 2 zahrnuje období šesti měsíců od dubna do září 2011. Měsíc říjen byl tedy zejména o přípravě podkladů a odevzdání v pořadí druhé monitorovací zprávy kontrolnímu orgánu MSK - KÚ.

2011-09-30 - VÝSTUPY PROJEKTU

Během uplynulých devíti měsíců od zahájení projektu vznikla řada výstupů, které jsou kombinací nových a existujících výukových materiálů. Od září dále započaly práce např. na malém manuálu eAukčních základů (Modul č.1) a zejména na přípravě podkladů pro technickou část e-learningu, který má plnit funkci výukové pomůcky ke všem 5 samostatným modulům projektu.

2011-08-15 – 8. MĚSÍC PROJEKTU

S ohledem na probíhající dovolené v období prázdninových měsíců se práce soustředí zejména na vlastní tvorbu výukových materiálů jednotlivých modulů projektu – případové studie (šablony) či velký manuál Modulu eAukční základy.

2011-07-28 – SCHVÁLENÍ PLATBY

Z odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsme obdrželi oznámení o schválení platby v požadované výši uvedené v Monitorovací zprávě č. 1.

2011-06-30 5. a 6. MĚSÍC PROJEKTU

V uplynulých týdnech byla provedena analýza spádových oblastí plánovaných pilotních kurzů projektu sloužících k ověření vytvořených materiálů z hlediska možnosti pronájmu vhodných míst k realizaci školení.

2011-04-28 PRVNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Měsíc duben byl ve znamení pokračujících prací na výukových materiálech projektu a kompletaci první průběžné monitorovací zprávy. Nyní čekáme na případné připomínky přiděleného projektového manažera Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k 1. MZ.

2011-04-20 NOVÍ ZPRACOVATELÉ PROJEKTU

V březnu a v dubnu přibyli do realizačního týmu noví zpracovatelé projektu, kteří se podílejí na tvorbě výukových materiálů ke vzdělávacímu projektu eAukční specialista. V současné době tvoří tým spolu s metodikem projektu celkem devět odborníků pracujících na tvorbě modulů 1-5 vzdělávacího programu. Jedná se např. o případové studie, velký a malý manuál a obecné podklady atd.

2011-03-04 REGISTRACE NA ÚOOÚ

Proběhla registrace projektu na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) s ohledem na povinnost registrace při zpracování osobních údajů v pracovních smlouvách zaměstnanců.

2011-03-02 SMLOUVA - XEROX ČR s.r.o.

Byla uzavřena smlouva s firmou Xerox Czech Republic s.r.o. o 4letém servisním zabezpečení multifunkční laserové tiskárny zakoupené v únoru.

2011-02-28 NÁKUP ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRO POTŘEBY PROJEKTU

Za účelem zajištění hladkého průběhu tvorby vzdělávacích materiálů, realizace pilotních kurzů a kurzů pro lektory e-Aukčního vyjednávání byl nakoupen drobný hmotný a nehmotný majetek zahrnující barevnou multifunkční tiskárnu s kopírkou, notebooky s MS Office, dataprojektor, laserová ukazovátka a vázací stroj.

2011-02-07 ZAHÁJENÍ TVORBY VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

V průběhu ledna byla zahájena práce na tvorbě studijních materiálů k vzdělávacímu programu a modulům 1 - 5 (viz http://vzdelavani.sentinet.cz/modul.htm) a to zejména na metodice jednotlivých materiálů. Na měsíc únor jsou naplánována další setkání metodika projektu se zpracovatelem modulů 1-5.

2011-02-02 PREZENTACE PROJEKTU NA WEBU MŠMT

V rámci publicity vzdělávacího programu e-Aukční specialista byla uveřejněna prezentace věnována projektu na stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Příspěvek naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/tvorba-vzdelavaciho-programu-eaukcni-specialista-a

2011-01-31 SEZNÁMENÍ TÝMU S PROJEKTEM A JEHO PRAVIDLY

Pod vedením manažera projektu Jiřího Špalka proběhlo seznámení členů projektového týmu a dalších odborných zaměstnanců projektu s Příručkou pro příjemce OP VK a rekapitulace závazků v rámci projektu.

2011-01-17 REALIZAČNÍ TÝM

Realizační tým projektu se rozrostl o další členy. Kontakty na jednotlivé osoby projektového týmu naleznete na http://vzdelavani.sentinet.cz/realtym.htm.

2011-01-07 ARCHIVACE DOKUMENTŮ A DAT PROJEKTU

Byla vytvoření interní směrnice č. 1/2011 pro archivaci dokumentů a dat, určená pro projekt eAukční specialista, která má zajistit řádnou archivaci všech vytvořených materiálů a ostatních dokumentů v rámci projektu.

2011-01-05 SEMINÁŘ KRAJSKÉHO ÚŘADU MS

Ve středu 5. ledna absolvovala podstatná část projektového týmu seminář pořádaný Oddělením strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s názvem "Z úspěšného žadatele úspěšným příjemcem" určený všem úspěšným žadatelům z 2. kola výzvy oblasti podpory 3.2 OP VK.

2011–01–04 ZAHÁJENÍ PROJEKTU

Projekt Tvorba vzdělávacího programu eAukční specialista a vzdělávání lektorů byl úspěšně zahájen.
Projekt vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a potrvá do 31.12.2012.